GASTROTUSS Baby - Prospektüs

Pediatrik Anti-Reflü Şurubu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu bilgilendirme broşürünü dikkatlice okuyunuz.

1. Gastrotuss® Baby nedir ve ne için kullanılır?

Gastrotuss® Baby çocuk ve bebeklerdeki gastroözofajiyal ve / veya larengofarenjiyal reflü’ye bağlı asit veya bazik regürjitasyon, pirozis (göğüs kemiği arkasında yanma hissi-heartburn), globus farengeus (boğazda takılma ve yabancı cisim hissi), rinofarengolarenjiyal inflamasyon, geğirme, karında şişkinlik, öksürük, ses kısıklığı ve ses kalitesinde değişiklik gibi belirtilerin azaltılması ve gastroözofajiyal ve/veya laregofarenjiyal reflünün ana neden veya eşlik edici neden olarak görüldüğü tüm durumların tedavisinde endike mekanik etkili bir tıbbi cihazdır. Gastrotuss® Baby gastroözofajiyal ve /veya larengofarenjiyal mukozanın re-epitelizasyon (mukoza epitelinin yenilenmesi) sürecine yardımcı olur.
Gastrotuss® Baby gastrik içeriğin, midede kalış süresini kısaltır.
Ağızdan kullanım içindir.

2. Gastrotuss® Baby’yi kullanmadan önce neleri bilmelisiniz?

 • Gastrotuss® Baby ürün içeriğinde bulunan (bölüm 6’da listelenmiş) herhangi bir maddeye karşı bilinen bir hassasiyetiniz olduğunda kullanmayınız.
 • Eğer hamileyseniz ya da emziriyorsanız Gastrotuss® Baby’yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Ürünün kalitesinde bir bozulma olmadan yoğunluğunda ya da renginde değişiklikler olabilir.

3. Gastrotuss® Baby nasıl kullanılır?

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Vücut ağırlığı 5 kilogram altında olan bebekler: doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediyse beslendikten 5-10 dakika sonra 2,5-3 ml. Kullandıktan sonra regürjitasyon (mide içeriğinin ağıza gelmesi) olursa ek olarak 1 ml daha verilebilir.
3 yaşın altındaki bebekler: Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediyse ana yemeklerden ve yatmadan önce 5 ml.
12 yaş altındaki çocuklar: Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediyse ana yemeklerden sonra ve yatmadan önce 10-20 ml.


4. Uyarılar / Önlemler

 • Beklenmeyen etki görülmesi durumunda ürünü kullanmayın ve doktorunuza danışın.
 • Önerilen dozdan fazla kullanmayın, yönergeleri takip edin.
 • Gastrotuss® Baby’nin diğer ürün ve ilaçlardan sonra alınması tercih edilmelidir.
 • Kullanmadan önce şişenin açılmadığından emin olun.
 • Kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
 • Son kullanma tarihi açılmamış ve uygun koşullarda saklanmış ürünler için geçerlidir.

5. Gastrotuss® Baby’yi nasıl saklamalısınız?

 • Çocukların görüş alanı ve ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
 • Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
 • Oda sıcaklığında saklayınız ve ısı kayaklarından uzak tutunuz.
 • Kullanmadan önce şişenin açılmadığından emin olun.
 • Kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
 • Son kullanma tarihi açılmamış ve uygun koşullarda saklanmış ürünler için geçerlidir.

6. Diğer bilgiler

İçeriği: Magnezyum Aljinat, Simetikon, Fruktoz, Ksanthan Sakızı, D-Pantenol, Sodyum Bikarbonat, Sodyum Hidroksit, Metil p-Hidroksibenzoat, Propil p-Hidroksibenzoat, Doğal aromalar, Saf su.
Gluten ve Laktoz içermez.

Ticari takdim şekli
Ölçekli kaşık içeren 200 ml şişe.

Avrupa Birliği 93/42/EEC yonetmeliği kapsamında bir tıbbi cihazdır.

DİĞER MARKALARIMIZ