NARİVENT - Prospektüs

Ödem Çözücü Burun SpreyiÖzellikleri:

Osmotik etkisi ile ödem oluşumunu önleyen ve enflamasyonun artma sürecini engelleyen bir tıbbi cihazdır.
Alerjik rinitli, non-spesifik vazomotor rinitli ve burun mukozası hipertrofik olan kişilerde burun tıkanıklığını açmak ve azaltmak amaçlı olarak kullanılır.
Adenoidlerin enflamasyonlu hallerinde, akut ve kronik sinüzitlerde ödem çözücü olarak etki eder.
Nazal poliplerin ameliyat sonrası relapsı (yenilenmesi) ve önlenmesinde etki eder.
Rinosinuzal patolojilerin tedavisi amaçlı ameliyatların öncesinde ve sonrasında kullanılır.


Formülü:

Mannitol, gliserol, dipotasyum glisirizinat, PEG/PPG kopolimer, EDTA disodyum tuzu, sodyum N-hidroksimetil glisinat, polisorbat 20, potasyum sorbat, sodyum hidrat, distile su, naturel aromalar.

Kullanım Şekli:

Spreyin koruyucu kapağını açınız. İlk uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz (daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz). Başınızı öne doğru hafifçe eğerek başlığı burun deliğine yerleştiriniz. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken nefes almayınız. Diğer burun deliği için de aynı işlemi tekrarlayınız. Ameliyat öncesi uygulamada ürüne karşı bilinen bir aşırı hassasiyet veya intolerans olmadığından emin olunmalıdır.

Yetişkin ve Çocuklarda:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde iki kez her bir burun deliğine iki defa püskürtülür.

Yan Etkiler:

Bilinen bir advers/yan etki bildirilmemiştir.

Uyarılar:

 • Ürün ilk kullanımlarda geçici ve önemsiz bir kaşıntı hissi ve hafif bir hapşırığa sebep olabilir.
 • Narivent spreyin osmotik etkisi nedeniyle kullanımdan hemen sonra geçici bir burun akıntısı görülebilir;
 • Ameliyat öncesi uygulamada ürüne karşı bilinen bir aşırı hassasiyet veya intolerans olmadığından emin olunmalıdır;
 • Ürünün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı hassasiyet durumunda kullanılmamalıdır;
 • İstenmeyen bir etki görüldüğü takdirde tedaviyi durdurunuz ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)a bildiriniz;
 • Gözlerinizle temas ettirmekten kaçınınız;
 • Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatınız;
 • Kutu üzerinde yer alan son kullanma tarihi geçmiş olan ürünü kullanmayınız;
 • Isı kaynaklarından uzak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz;
 • Gelişi güzel kullanımlardan kaçınınız;
 • Yemeyiniz;
 • Ürün atıklarıyla çevreyi kirletmeyiniz.


Avrupa Birliği 93/42/EEC yonetmeliği kapsamında bir tıbbi cihazdır.

DİĞER MARKALARIMIZ